👍WYSOKA JAKOŚĆ SPRZĘTU👍 SPRZĘT OUTLETOWY 👍 DOSKONAŁE CENY 👍TUTAJ ZYSKUJESZ 👍 MODELE EKSPOZYCYJNE 👍 AKCESORIA 👍OBNIŻKI CEN DO 40%
Bestsellery
Oryginalna Ładowarka Apple iPhone
Oryginalna Ładowarka Apple iPhone
39,00 zł
szt.
Etui TPU iPhone Apple
Etui TPU iPhone Apple
39,00 zł
szt.
Słuchawki iPhone 6s
Słuchawki iPhone 6s
29,00 zł
szt.
Szkło Hartowane iPhone 9H, AGC, 0,3mm
Szkło Hartowane iPhone 9H, AGC, 0,3mm
29,00 zł
szt.
Słuchawki iPhone 7,7+,8,8+,X,XS
Słuchawki iPhone 7,7+,8,8+,X,XS
129,00 zł
szt.
Szkło hartowane Samsung S7
Szkło hartowane Samsung S7
49,00 zł
szt.
Produkt dnia
Etui TPU iPhone Apple
Etui TPU iPhone Apple
39,00 zł
szt.
Polityka prywatności

Polityka prywatności GTMT sp. z o.o. obowiązująca od dnia 24.05.2018

1. Podstawy

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności GTMT sp z o.o. Bielsko-Biała ul. Bohaterów Warszawy 5/34.NIP 5472142856, REGON 242932093 Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez GTMT sp. z o.o., w tym klientów prawnych spółki, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. GTMT sp z o.o. posiada mail, pod którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną lub zmianą danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną rodo@gtmt.pl

2. Administrator Danych Osobowych

2.1. GTMT sp. z o.o. jest administratorem danych podawanych przez użytkowników na serwisach internetowych zarządzanych przez spółkę.

2.2. GTMT sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

3.1. GTMT sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach, w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu

a) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie komunikacji marketingowej.

b) w przypadku złożenia zamówienia na produkt, którego sprzedawcą jest GTMT sp. Z o.o., dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach GTMT sp. z o.o. jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne i stanowi warunek do zawarcia i realizacji umowy.

3.4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym GTMT sp. z o.o. lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

4.1. GTMT sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2. GTMT sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:
zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;
zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe GTMT sp. z o.o. zapisuje skąd zostały one pozyskane.

5.2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

a) Formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronach internetowych serwisów prowadzonych przez GTMT sp. z o.o., służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag; kontakt poza serwisem internetowym - na stronach internetowych serwisów znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować; dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach prowadzonych przez GTMT sp. z o.o.- prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. GTMT sp. z o.o. nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

b) Dane przekazywane przez partnerów handlowych w celach realizacji umowy

c) Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisów GTMT sp. Z o.o.. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron . Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

6. Prawa użytkownika

6.1. GTMT sp. Z o.o. respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach GTMT sp. Z o.o. jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. GTMT sp. Z o.o. zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Dotyczy to również realizacji zakresu usług posprzedażowych objętych umową.

6.3. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia poprzez wysłanie maila na adres: rodo@gtmt.pl. Każdy Klient GTMT sp. z o.o., który utworzył konto użytkownika, ma możliwość weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych poprzez zalogowanie się w tym koncie poprzez edycję danych w ustawieniach.

6.4. GTMT sp. Z o.o. informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych ("prawa do bycia zapomnianym") w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte ("prawo do bycia zapomnianym") przez GTMT sp. Z o.o. i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

6.7. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 zł uiszczanym na rachunek w GTMT sp.z o.o. 87 1050 1070 1000 0023 6907 2711przed realizacją złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach:

7.1 GTMT sp. Z o.o. oświadcza, że udostępnia dane zaufanym partnerom, po wyrażeniu przez użytkownika zgody, iż jego dane zostaną udostępnione. Zgodę wyraża się poprzez wypełnienie oraz przesłanie do GTMT sp. Z o.o. wniosku zawierającego dane osobowe oraz rzeczoną zgodę. Brak wyrażenia zgody na udostępnienie danych partnerom powoduje odstąpienie od realizacji umowy lub jej części.

7.2 GTMT sp. Z o.o. oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów GTMT sp. Z o.o.


8. Przekazywanie poza obszar Europy

8.1. Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.

9. Zmiany dotyczące polityki prywatności:
Na zmiany w polityce ochrony prywatności GTMT sp. Z o.o. mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach serwisów prowadzonych przez GTMT sp. Z o.o.

10. Prawo do skargi
W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,.

11.Informacje końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl